מס רכישה

638

מיסים בתחום המקרקעין

מיסי מקרקעין הם כלים חשובים ביותר של המדינה על מנת לווסת את שוק הנדל"ן. כך למשל, הורדת המיסים המוטלים על הקונים מגבירה קנייה, ואילו הקלה על מיסי המוכרים מעודדים מכירה של דירות יד שנייה. ככלל, המס מוטל בשיעור משתנה על הקונה ועל המוכר. הקונה משלם מס רכישה והמוכר מס שבח בגין הרווח על הנכס.

עורך דין אילן קרייטר ישמח לעמוד לרשותכם 03-5064222

מס הקונה – מס רכישה

מס הרכישה איננו אחיד, אלא מתחלק לשלוש מדרגות מס, כאשר שווי הנכס קובע את גובה המס. גובה המדרגות משתנה מדי כמה חודשים ומותאם למדד המחירים לצרכן. מדרגת המס הנמוכה ביותר פוטרת את הרוכש ממס, המדרגה השנייה מחייבת תשלום של 3.5% מערך הנכס, ומדרגת המס השלישית מעלה את סכום התשלום ל- 5% מהעסקה.

מס רכישה לדירת מגורים נוספת

אחת הבעיות שהולידו את מצוקת הנדל"ן בישראל זה רכישות של דירה נוספת. המדינה מעוניינת להפחית רכישות של מה שמכונה "דירות להשקעה" ולכן מחמירה במיסוי. גם לרוכשי דירה נוספת יש 3 מדרגות מס, כאשר המדרגה הראשונה תחייב תשלום של 5% מערך הנכס, השנייה 6% והשלישית 7%. בצורה זו מדובר על סכומים משמעותיים יותר מאשר במקרה של רכישת דירה ראשונה.

הקלות מס

אוכלוסיות חלשות יותר זוכות להקלות מיוחדות במס רכישה, ואלו הם נכים, עולים חדשים ומשפחות שכולות. אנשים אלו ישלמו מס בשיעור של 0.5% מערך הנכס עד לסכום מסוים, ואחריו ישלמו מס של 5%. המטרה של הקלות אלו היא לעודד רכישה של דירות על ידי אוכלוסיות חלשות יותר.

מס המוכר - מס שבח

מס זה הינו למעשה מס על הרווח מהדירה. כמו שאנחנו משלמים מס הכנסה על המשכורת שאנו מרוויחים, כך אנו משלמים מס על הרווח ממכירת נכס. גובה המס, אם כן, מחושב מהפער (החיובי) שבין סכום הקנייה לבין סכום המכירה. עלות הנכס המקורית מורכבת לא רק מהסכום ששולם בפועל, אלא גם מהוצאות נלוות כגון שכ"ט עו"ד ומתווך, עלות שיפוצים ועוד. גובה המס הינו 25% מהרווח של המוכר על הנכס.
 
למס שבח ישנם יחסית הרבה פטורים. ראשית, אם המוכר לא ביצע מכירת דירה בארבע השנים האחרונות, הוא רשאי לפטור מהמס המדובר. גם במידה והמוכר מבצע מכירה של דירה שקיבל בירושה אינו מחויב בתשלום המס. מבחינה זו, הוא משתמש בפטור המס לו היה זכאי המוריש. לאחרונה, המדינה הרחיבה את הפטורים למס שבח במטרה לעודד יותר אנשים למכור דירות שבבעלותם. תוקפה של ההקלה זמני, ועומד לפוג בקרוב.

מיסוי מקרקעין בת ים

ככלל, מיסוי מקרקעין בערים השונות כפופים לחוק הכללי, אם כי ייתכנו הקלות אלו או אחרות שניתנות על ידי העירייה במטרה לקדם פרויקטים מסוימים.
 
למידע נוסף חשוב לפנות ולהתייעץ עם עורך דין מומחה