חוק מיסוי מקרקעין

598

חוק מיסוי מקרקעין מתייחס למיסים שיש לשלם בכל עסקת נדל"ן. המיסים מתחלקים לשני חלקים עיקריים – אלו המוטלים על הקונה ואלו המוטלים על המוכר. מיסים המוטלים על הקונה הם מיסי הרכישה, והמיסים שיוטלו על המוכר מכונים מיסי השבחה.

מס רכישה

מס זה מהווה אחוז מסוים מעלות הנכס, כאשר אחוז המס משתנה בהתאם לעלות הנכס. דירה ראשונה בעלות נמוכה פטורה למעשה ממס, מדרגת המס הבאה היא 3%, הבאה היא 5%, זו שאחריה 8% ומדרגת המס הגבוהה ביותר היא 10%. גובה המדרגות משתנה מדי שנה, בהתאם למצב הדינמי בשוק הנדל"ן. ככל שהדירה יקרה יותר, כן המס גבוה יותר.

יש לציין כי לתושבי חוץ יש מדרגות מס גבוהות יותר, והם משלמים מס מוגדל מזה שמשלמים הישראלים. ישנם גם מקרים שבהם המדינה מעניקה פטור והקלות במס הרכישה. אלו הם כאמור מקרים של דירה ראשונה וזולה, בנוסף, יינתנו הנחות ופטורים עבור נכים ועולים חדשים. ניתן לקבל גם הקלות במס כשרוכשים דירה מבני משפחה.

מס שבח

מס זה חל על הרווח שהנכס הניב לבעליו. הרווח יכול להיות תוצאה של הגדלה וטיפוח של הנכס ושל הסביבה או כתוצאה משינויים בשוק הנדל"ן. אם ניתנו אישורים להגדלה או להשבחה של הנכס על ידי הרשות המקומית, יהיה על המוכר לשלם מס שבח גם בגין האישור עצמו, אפילו אם הוא לא מומש והנכס לא עבר הגדלה. מעבר לכל אלו, מס זה די מורכב לחישוב, מכיוון שיש להבדיל בין נכסים שנרכשו לפני רפורמה במס לבין אלו שנרכשו אחריה.

מעבר לזאת, גם כאן ישנם שיעורי מס משתנים. ניתן גם להגיש בקשה לערעור על גובה מס השבח ולנסות לצמצמו.בכל מקרה של עסקת מקרקעין, חשוב ביותר להיוועץ בעורך דין מקרקעין מנוסה, שיעזור הן למוכר והן לקונה לחשב בקירוב את המס שיוטל עליו בגין המכירה או הקנייה. חישוב זה הינו חשוב ביותר בשביל להימנע מהפתעות שחורגות משמעותית מההוצאות המתוכננות.

 

עו"ד אילן קרייטר עוסק בדיני מקרקעין והוא מעמיד לרשות לקוחותיו ניסיון נרחב ביותר.
קבעו פגישה וקבלו ייעוץ מקצועי, המתייחס למקרה הייחודי שלכם.