חתימה על חוזה שכירות

752
ישנם אנשים שמחזיקים בבעלותם יותר מדירה אחת. מקור הדירה יכול להיות בירושה או ברכישה לצורך השקעה כספית. בכל מקרה, הדירה שאינה משמשת את בעליה למגורים עוברת להשכרה. יחסים בין שוכר למשכיר מערבים הרבה נושאים מורכבים ונקודות אפשריות לחיכוך. החששות הגדולים ביותר של המשכיר הן פגיעה בנכס עצמו ואי תשלום של דמי השכירות. מצד שני, השוכר מצדו חושש מפני פינוי בזק ומפני עלויות תיקון שהמשכיר עלול להטיל על השוכר שלא כדין. בשל חששות אלה ורבים אחרים, חשוב ביותר לערוך חוזה שכירות.

חוזה שמגן על השוכר ועל המשכיר

תפקידו של חוזה השכירות הוא בעצם להסדיר את מערכת היחסים בין שני הצדדים, ולקבוע הגנות שונות שיצמצמו את אפשרויות הפגיעה באחד הצדדים. כך למשל, החוזה מפרט את כל מה שנמצא בדירה, וכי על הדיירים להשיב את הנכס בסיום תקופת השכירות במצב תקין, למעט בלאי טבעי. במידה שייגרם נזק כלשהו, החוזה קובע גם את הפיצוי הכספי המגיע למשכיר. זאת ועוד, החוזה מגדיר מפורשות אילו סוגים של תיקונים יוטלו על השוכר ואלו על המשכיר. עוד הוא קובע את מועד הפינוי ואופציות להארכת חוזה. יש לזכור כי הדירה עוברת במלואה לרשות השוכרים, וחוזרת אל בעליה רק בתום תקופת השכירות, כפי שמוגדרת בחוזה.

מקרים מיוחדים

עבור שוכרי הדירה מדובר בבית המגורים שלהם, ולעיתים יכול להיות לא פשוט לפנות דיירים מדירה, גם אם חוזה השכירות פג תוקף ודמי השכירות אינם משולמים. כך למשל, החוק מגן על אימהות חד הוריות, ולא מאפשר לפנות אותן מדירת מגוריהן, זאת גם במצבים בהם אינן עומדות בתשלומים ובמחויבויות כלפי המשכיר.

חוזה שכירות והחוק הישראלי

החוק הישראלי קובע את החובה לעריכת חוזה שכירות, וזאת לא רק בשביל לעגן את זכויות הצדדים, אלא גם, ובעיקר, בשל היבטי המיסוי. הכנסה משכירות העולה על גובה של 5,800 מחויבת במס, ואין זה משנה האם השכירות מגיעה מנכס אחד או ממספר נכסים.

כל הסיבות לערוך חוזה שכירות אצל עורך דין

ברמת העיקרון, ניתן להוציא חוזה שכירות סטנדרטי מהאינטרנט, ולערוך בו את השינויים הנדרשים. עם זאת, מומלץ מאוד לגשת לעורך דין מקרקעין ולערוך חוזה שכירות המותאם באופן פרטני לשני הצדדים. עורך דין מקרקעין מקצועי יצליח לזהות טוב יותר את החששות של כל אחד מהצדדים והוא יציע פתרונות יצירתיים לשביעות רצון שני הצדדים.
 
מעבר לזאת, במקרה ויתעוררו בעיות, עורך הדין הוא הכתובת לפתרון של אותן בעיות. במקרה של השכרת נכס, בשונה ממכירה, מספיק לפנות לעורך דין אחד, שייצג את שני הצדדים, ואז שכר הטרחה יחולק בין שניהם. חשוב ביותר שלא לוותר על שירותי עורך דין בחוזה של השכרת נכס.