בקשה לרישום מקרקעין

הגשת בקשה לרישום מקרקעין זה למעשה הצעד שנועד להבטיח את הבעלות על הנכס הנרכש. מטבע הדברים, בקשה זו צריכה להיות מוגשת בזמן הנכון לכל הגורמים הנכונים, ואין כאן מקום לפספוסים. לאור החשיבות המכרעת של הבקשה, מקובל לבצע את ההליך בסיוע של עורך דין מומחה.

שלבים ברישום

בקשת רישום מקרקעין כוללת מספר שלבים שאין לדלג על אף אחד מהם. מלבד האגרה שיש לשלם, תחילה יש לבחון האם הנכס בנוי על קרקע פרטית או על קרקע השייכת למדינה. במקרה והקרקע עליה בנוי הנכס היא קרקע של מנהל מקרקעי ישראל, יש לחתום על "חוזה חכירה" עם המדינה. חוזה זה הוא לטווח ארוך, ובפועל אין זה משנה מבחינת הדייר האם הקרקע בבעלותו הפרטית או בבעלות המדינה.

בכדי שניתן יהיה להגיש טופס בקשה, הקרקע צריכה לעבור תחילה תהליך פרצלציה, הקובע את מהות השימוש בקרקע. מנהל מקרקעי ישראל קובע לאיזו מטרה משמשת כל חלקה וחלקה הנמצאת בבעלותו. בצורה זו, במידה והאדמה מיועדת לשימוש חקלאי למשל, לא ניתן לבנות עליה בתים למגורים. מכאן שבשלב הראשון הקרקע עליה עומד הנכס צריכה להיות מוגדרת כקרקע למגורים.

במידה ומדובר בירושה או מדובר בבית משותף, לאחר תהליך פרצלציה מתבצע תהליך המכונה "רישום בית משותף". תהליך זה נועד לחלק את הקרקע בין כל הדיירים בבניין במטרה להגדיר בצורה ברורה את הבעלות על כל דירה ודירה.
 
התהליך מסתיים ברישום טאבו, כלומר כשגוש חלקה נרשם על שמו של בעל הנכס.

מדוע יש להגיש בקשה לרישום מקרקעין

הרישום נועד להגדיר בצורה חד משמעית מהו הנכס שנימצא בבעלותו של מי. ללא רישום שכזה ייפתח פתח לרמאויות שונות, כגון מכירה של נכסים שאינם שייכים למוכר. למעשה, ללא רישום זה לא יהיה ניתן לבצע שום פעילות כלכלית בנכס, ובמילים פשוטות יותר, לא יהיה ניתן להשכיר או למכור את הדירה.

אגרת רישום מקרקעין 

כפי שראינו, תהליך הרישום מערב שלבים רבים ודורש עבודה מול גורמים רבים בינהם תשלום אגרות לרישום מקרקעין, ועבודה מול מנהל מקרקעי ישראל, משרד המשפטים ולעיתים גם עם הקבלן שבנה את הדירה. התהליך עצמו מורכב ויכול לקחת זמן רב. לאור מורכבות זו, לרוב האנשים פשוט אין את הידע הדרוש כדי לדאוג לביצוע הנכון של הרישום. מסיבה זו, כל מי שרוכש דירה או בית פונה לעורך דין מקרקעין מקצועי כדי שידאג שהנכס ירשם על שמו כראוי.

בקשה לרישום מקרקעין ירושה

תהליך רישום הקרקע מורכב מאוד וחשוב ביותר עבור רוכש הנכס. מסיבה זו אין כאן מקום להתפשר על איכות, ויש לפנות לטובים ביותר בתחום. 
 
משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום המקרקעין וישמח להגיש עבורכם בקשה לרישום מקרקעין ולדאוג לכך שהתהליך יתבצע בצורה חלקה עד כמה שניתן וללא עיכובים מיותרים.